Coronamaatregelen vanaf 6 november 2021

Het Kabinet heeft afgelopen week besloten de coronamaatregelen aan te scherpen. Voor A.V. Oss'78 betekent dit dat iedereen van 18 jaar en ouder alleen met een Coronatoegangsbewijs (CTB) toegang krijgt tot de binnenaccommodatie (hal; toiletten; fitnessruimte en kantine). De materialenruimte onder de tribune is en blijft alleen toegankelijk voor de trainers en vrijwilligers. De buitenaccommodatie is toegankelijk zonder CTB. Dit geldt ook voor onze bezoekers van scholen en andere verenigingen die gebruik maken van onze accommodatie.

Controle CTB

Met de TC en de trainers is afgesproken dat de trainers bij hun eigen trainingsgroep(en) het CBT controleren. De CTB dient iedere training opnieuw te worden gecontroleerd. Wij mogen wettelijk namelijk geen privacygevoelige informatie vastleggen. Dit betekent dat we bij een volgende training opnieuw de controle van de CTB moeten uitvoeren.

Logistiek gezien is het het meest makkelijk als je voor aanvang van je training je CTB laat controleren. Kom daarom iets eerder naar je training, zodat van iedereen (die dat wenst) het CTB gecontroleerd kan worden. Bedankt voor de medewerking.

Privacy

Wij kunnen ons voorstellen dat je niet bent gevaccineerd en uit oogpunt van privacy niet wilt dat dit bekend wordt. Of dat je niet wilt dat bekend wordt dat je je wel hebt gevaccineerd. Die vrijheid heb je uiteraard. Dit betekent echter wel dat je dan geen toegang kunt krijgen tot de binnenaccommodatie, zoals hierboven beschreven. Wij respecteren ieders keuze hierin en verwachten dat ook van jou.

Algemene maatregelen

De algemeen geldende maatregelen blijven van kracht:

  • buiten het daadwerkelijk sporten houd je onderling 1,5 meter afstand. Dit betekent dat bij het verzamelen voordat de training start deze afstand in acht genomen moet worden;
  • desinfecteer je handen bij de kolom;
  • heb je coronagerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • krijg je plotselinge coronagerelateerde klachten tijdens je training? Informeer je trainer en ga direct naar huis;
  • schud geen handen;
  • in de fitnessruimte moeten bij meer dan 1 persoon aanwezig de deuren tegen elkaar worden open gezet. 

Het Dagelijkse Bestuur van A.V. Oss’78

 

Een CTB is een (coronatoegangsbewijs hoe regelen).

  • vaccinatiebewijs (QR-code via app of op papier);
  • herstelbewijs (niet ouder dan 180 dagen);
  • negatieve uitslag (niet ouder dan 24 uur).
Nieuws Overzicht