Overlijden Adriaan Stoop

Met leedwezen maakt het bestuur bekend dat Adriaan Stoop na een kortstondig ziekbed op 25 juni 2022 in alle rust in ingeslapen. We verliezen in Adriaan een echt verenigingsmens. 

Adriaan was sinds maart 2013 onze financiële administrateur actief voor onze vereniging. Daarnaast was Adriaan een fervent wandelaar. Adriaan heeft eind 2021 aangegeven te moeten stoppen met zijn werkzaamheden. Wij wensen zijn vrouw Marie-Trees, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

 

Adriaan ligt opgebaard in Uitvaartcentrum Van Lith (Stadsmortuarium), Docfalaan 2 in Oss. Hier kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen op vrijdag 1 juli tussen 19.30 en 20.15 uur. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 2 juli om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw van de Rozenkranskerk, Lindenlaan 26 te Vinkel. Aansluitend wordt Adriaan te rusten gelegd op de begraafplaats van bovengenoemde kerk.

Nieuws Overzicht