Bestuur- en Commissieleden

Dagelijks bestuur    
Hans Verploeg Voorzitter voorzitter@avoss78.nl
Jos Pansier Penningmeester (1e plv vz) penningmeester@avoss78.nl
Marco Leenders Secretaris (2e plv vz) secretaris@avoss78.nl
     
Algemeen bestuur    
Erik van Griensven Financiële administratie penningmeester@avoss78.nl
Eric van Ochten     Ledenadministratie    ledenadministratie@avoss78.nl
 Joop Gokke  WOC  woc@avoss78.nl

TC - wandel (Jolanda Vlaardingerbroek

TC - loop (Ruud Scholte)

TC - jeugd (Corina Knijnenburg)

TC per groep (Ruud en Corina wisselen de

aanwezigheid bij het bestuur per kwartaal af

tc-wandel@avoss78.nl

tc-loop@avoss78.nl

tc-jeugd@avoss78.nl

     
Nieuws- en persberichten    
Caroline Kennedy Nieuws- en persberichten nieuwsbericht@avoss78.nl
Imke Molenhuis Nieuws- en persberichten nieuwsbericht@avoss78.nl
     
Accommodatie    
VACANT Beheer accommodatie accommodatie@avoss78.nl
Dolf Meijer Baanonderhoud ajm.meijer@home.nl
VACANT Clubhuisbeheer  
VACANT Schoonmaak gebouwen  
Anne Knijnenburg Sportmaterialen  trainers melden wensen via hun TC vertegenwoordiger
Jos Pansier Baanverhuur  verhuur@avoss78.nl
Marco Leenders  Beheer sleuteluitgifte  secretaris@avoss78.nl
     
Kantine    
Bert Peters Kantinebeheerder ber.peters1@gmail.com
     
Sponsoring    
Jos Pansier Sponsorcommissie sponsoring@avoss78.nl
     
Oud Papier    
Theo Broeren Coördinatie inzameling oud papier papierophalen@avoss78.nl
     
Wedstrijden    
Jolanda Vlaardingerbroek Trainerscoördinator Wandelen tc-wandel@avoss78.nl
Corina Knijnenburg Trainerscoördinator Jeugd tc-jeugd@avoss78.nl
Ruud Scholte Trainerscoördinator Lopen tc-loop@avoss78.nl
Rianne Dollevoet / Marco Leenders  Clubkleding clubkleding@avoss78.nl
Eric van Ochten Clubrecords clubrecords@avoss78.nl
     
Joop Gokke Organisatie baan en indoor woc@avoss78.nl
Ed van Teeffelen Jurycoödinator juco@avoss78.nl
Herman van Oorschot Organisatie Geert Peters Crosscompetitie wedstrijden@avoss78.nl
Jos Pansier Organisatie Maasland Run Classics wedstrijden@avoss78.nl