"Dank je wel"

Als bestuur willen wij al onze leden hartelijk bedanken.

Dank jullie wel dat jullie in deze COVID-19 periode jullie vereniging trouw zijn gebleven. Wij zijn er trots op dat we geen enkele afmelding hebben ontvangen als gevolg van het Coronavirus.

Nieuws Overzicht