Algemene Ledenvergadering

Door COVID-19 moesten wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 maart jl annuleren. Als vereniging hebben we een wettelijke verplichting om een ALV te houden uiterlijk de 3e maand in het nieuwe kalenderjaar. De COVID-wet heeft deze verplichting opgeschort. Deze wet loopt tot 1 september en kan telkens met 2 maanden worden verlengd. Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat we de besluitvorming van het kabinet rond 1 september afwachten. Is het dan weer toegestaan, dan wordt op dat moment een ALV uitgeschreven voor een vergadering in het clubhuis. Wij houden u op de hoogte.

Het bestuur van A.V. Oss'78 

Nieuws Overzicht