UPDATE: Algemene Ledenvergadering 27 Oktober 2020

UPDATE 16-09-2020:

Het bestuur heeft op 15 september besloten een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te schrijven. De ALV vindt plaats op dinsdag 27 oktober om 20.30 uur.

Vanwege de nog steeds geldende COVID-19 maatregelen is besloten een beperkt aantal leden toe te laten tot de vergadering in het clubhuis. Dat zijn in beginsel de leden die niet beschikken over een computer. De leden die aanwezig willen zijn in het clubhuis moeten zich vooraf aanmelden. Er worden niet meer dan 10 leden toegelaten. De overige leden kunnen via MS Teams de vergadering volgen. 

We gaan werken via een protocol, dat tijdig bekend wordt gemaakt. Hetzelfde geldt voor de agenda.

========================================================================

Door COVID-19 moesten wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 maart jl annuleren. Als vereniging hebben we een wettelijke verplichting om een ALV te houden uiterlijk de 3e maand in het nieuwe kalenderjaar. De COVID-wet heeft deze verplichting opgeschort. Deze wet loopt tot 1 september en kan telkens met 2 maanden worden verlengd. Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat we de besluitvorming van het kabinet rond 1 september afwachten. Is het dan weer toegestaan, dan wordt op dat moment een ALV uitgeschreven voor een vergadering in het clubhuis. Wij houden u op de hoogte.

Het bestuur van A.V. Oss'78 

Nieuws Overzicht