Vrijwilligers gezocht voor ophalen oud papier!!

Ook in 2021 gaan we als vereniging oud papier ophalen. We doen dit al jaren en willen dit nog jaren blijven doen. Alleen...

... zonder vrijwilligers lukt dit ons niet. Vele leden helpen per toerbeurt op vrijdag en zaterdag al mee om oud papier op te halen.

Voor de vrijdagmiddag (tussen 13.30 - 16.30 uur) missen we nog een viertal vrijwilligers. Wie oh wie is bereid om eens in de zoveel maanden een keer mee te helpen?

Meld je via e-mail aan bij Theo Broeren, onze coördinator Oud Papier. We kunnen je steun en hulp goed gebruiken!!! De ouders van onze pupillen en jeugd zijn ook heel welkom om mee te helpen.

Nieuws Overzicht