Bestuur- en Commissieleden

Dagelijks bestuur    
Hans Verploeg Voorzitter voorzitter@avoss78.nl
Jos Pansier Penningmeester (1e plv vz) penningmeester@avoss78.nl
Marco Leenders Secretaris (2e plv vz) secretaris@avoss78.nl
     
Algemeen bestuur    
Erik van Griensven (a.i) Financiële administratie penningmeester@avoss78.nl
Esther van Leeuwen Ledenadministratie ledenadministratie@avoss78.nl
Eric van Ochten Ledenadministratie ledenadministratie@avoss78.nl
Jolanda Vlaardingerbroek (a.i) Technische commissie tc-wandel@avoss78.nl
VACANT Accommodatie accommodatie@avoss78.nl
Joop Gokke (a.i.) Wedstrijd Organisatie Commissie wedstrijden@avoss78.nl
     
Nieuws- en persberichten    
Caroline Kennedy Nieuws- en persberichten nieuwsbericht@avoss78.nl
Imke Molenhuis Nieuws- en persberichten nieuwsbericht@avoss78.nl
     
Accommodatie    
VACANT Beheer accommodatie accommodatie@avoss78.nl
Dolf Meijer Baanonderhoud ajm.meijer@home.nl
VACANT Clubhuisbeheer  
VACANT Schoonmaak gebouwen  
Anne Knijnenburg Sportmaterialen  trainers melden wensen via hun TC vertegenwoordiger
Jos Pansier Baanverhuur verhuur@avoss78.nl
Marco Leenders  Beheer sleuteluitgifte  secretaris@avoss78.nl
     
Kantine    
Bert Peters Kantinebeheerder ber.peters1@gmail.com
     
Sponsoring    
Jos Pansier sponsorcommissie sponsoring@avoss78.nl
     
Oud Papier    
Theo Broeren coördinatie inzameling oud papier theo@broeren.me
     
Wedstrijden    
Jolanda Vlaardingerbroek Trainerscoördinator Wandelen tc-wandel@avoss78.nl
Corina Knijnenburg Trainerscoördinator Jeugd tc-jeugd@avoss78.nl
Ruud Scholte Trainerscoördinator Lopen tc-loop@avoss78.nl
Rianne Dollevoet / Marco Leenders  Clubkleding clubkleding@avoss78.nl
Eric van Ochten Clubrecords clubrecords@avoss78.nl
     
Joop Gokke Organisatie baan en indoor woc@avoss78.nl
Ed van Teeffelen Jurycoödinator juco@avoss78.nl
Herman van Oorschot organisatie cross wedstrijden@avoss78.nl
Jos Pansier Organisatie Maasland Run classics mcr@avoss78.nl