Bestuur- en Commissieleden

Dagelijks Bestuur    
Hans Verploeg
Jos Pansier
Marco Leenders
Voorzitter
Penningmeester (1e plv vz)
Secretaris (2e plv vz)
voorzitter@avoss78.nl
penningmeester@avoss78.nl
secretaris@avoss78.nl
Algemeen Bestuur    
Erik van Griensven
Eric van Ochten
Joop Gokke
Ruud Scholte
Financiële administratie
Ledenadministratie
WOC
Trainerscoördinator
penningmeester@avoss78.nl
ledenadministratie@avoss78.nl
woc@avoss78.nl
tc-loop@avoss78.nl
Wedstrijden    
Ruud Scholte

Corina Knijnenburg
Ruud Scholte
Rianne Dollevoet
Marco Leenders
Eric van Ochten
Joop Gokke
Ed van Teeffelen
Herman van Oorschot
Jos Pansier
Trainerscoördinator Wandelen a.i.
Trainerscoördinator Jeugd
Trainerscoördinator Lopen
Clubkleding
Clubkleding
Clubrecords
Baan en indoor
Jurycoödinator
Geert Peters Crosscompetitie
Maasland Run Classics
tc-wandel@avoss78.nl

tc-jeugd@avoss78.nl

tc-loop@avoss78.nl
clubkleding@avoss78.nl
clubkleding@avoss78.nl
clubrecords@avoss78.nl
woc@avoss78.nl
juco@avoss78.nl
wedstrijden@avoss78.nl
wedstrijden@avoss78.nl
Nieuws en Media    
Caroline Kennedy
Imke Molenhuis
Jonah van de Laar
Wilbert Ulijn
Nieuws- en persberichten
Nieuws- en persberichten
Social Media
Websitebeheer
nieuwsbericht@avoss78.nl
nieuwsbericht@avoss78.nl
webmaster@avoss78.nl
webmaster@avoss78.nl
Accomodatie    
vacant
Dolf Meijer
vacant
vacant
Anne Knijnenburg
Jos Pansier
Marco Leenders
Beheer accommodatie
Baanonderhoud
Clubhuisbeheer
Schoonmaak gebouwen
Sportmaterialen
Baanverhuur
Beheer sleuteluitgifte
accommodatie@avoss78.nl
ajm.meijer@home.nl


Trainers vragen via TC aan
verhuur@avoss78.nl
secretaris@avoss78.nl
Kantine    
Bert Peters Kantinebeheerder ber.peters1@gmail.com
Sponsoring    
Jos Pansier Sponsorcommissie sponsoring@avoss78.nl
Oud papier    
Theo Broeren Coördinatie inzameling oud papier papierophalen@avoss78.nl