Verhuur accommodatie

Het is mogelijk om onze accommodatie (of een gedeelte hiervan) te huren. Wilt u weten of onze accommodatie op de door u gewenste dag beschikbaar is, dan kunt u mailen naar ondergeschreven mailadres. Op voorhand vermelden wij te voldoen aan de Drank- en Horecawet. Om die reden worden er geen alcoholische dranken geschonken indien er kinderen onder de 18 jaar gebruik maken van onze accommodatie. In en op onze accommodatie mag niet worden gerookt. Roken en sporten gaat naar onze mening niet samen. We verzoeken de gebruikers van onze accommodatie dan ook vriendelijk maar dringend om niet te roken.

Lees meer