Baanreglement

De veiligheid en gezondheid voor de atleten en andere gebruikers staat voorop. Met onderstaande afspraken proberen we met ons allen een veilige en gezonde situatie te krijgen op en rond de atletiekbaan. 

 

 

Lees meer
AV Oss 78

Statuten A.V. Oss'78

De Algemene Ledenvergadering heeft 2 augustus 2022 de statuten van A.V. Oss'78 vastgesteld. De statuten zijn 5 augustus 2022 bij de notaris gepasseerd.

Lees meer
AV Oss 78

Gedragscode A.V.Oss'78

Met ons allen willen we sporten in een prettige en veilige sportomgeving. Om helder en duidelijk kenbaar te maken welke omgangsvormen de leden willen zien binnen onze eigen vereniging, maar ook naar en bij andere verenigingen, zijn deze gedragsregels vastgesteld.

Lees meer
AV Oss 78

Bestuursreglement

Als onderdeel van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, ingegaan op 1 juli 2021, heeft het bestuur het "Bestuursreglement Atletiekvereniging Oss'78" in de algemene bestuursvergadering van 7 december 2021vastgesteld. Door ondertekening van het bestuursreglement verplichten de bestuursleden tot het naleven van de beginselen van een goed sportbestuur en geven aan zich bewust zijn van hun specifieke verantwoordelijkheid voor het handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en de reputatie van onze vereniging. Onze bestuursleden hebben allen dit bestuursreglement ondertekend.

Lees meer