Bestuursreglement

Als onderdeel van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, ingegaan op 1 juli 2021, heeft het bestuur het "Bestuursreglement Atletiekvereniging Oss'78" in de algemene bestuursvergadering van 7 december 2021vastgesteld. Door ondertekening van het bestuursreglement verplichten de bestuursleden tot het naleven van de beginselen van een goed sportbestuur en geven aan zich bewust zijn van hun specifieke verantwoordelijkheid voor het handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en de reputatie van onze vereniging. Onze bestuursleden hebben allen dit bestuursreglement ondertekend.

Downloads:

Reglementen Overzicht