Voel je thuis bij A.V. Oss ’78!

We willen allemaal dat er een veilige, sociale sportomgeving is waar we kunnen genieten van onze hobby: atletiek. Om op een prettige manier met elkaar om te gaan heeft de NOC*NSF algemene gedragsregels opgesteld die ook voor onze vereniging gelden. 

 

 

De omgangsregels zijn:

 

1.      Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.

2.      Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3.      Ik val de ander niet lastig.

4.      Ik berokken de ander geen schade.

5.      Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6.      Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7.      Ik negeer de ander niet.

8.      Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

9.      Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

10.    Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

11.    Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

12.    Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

13.    Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

14.    Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of rechtstreeks bij de vertrouwenscontactpersoon.

 

 

A.V. Oss ’78 heeft Joost van Erp als vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is het centrale aanspreekpunt op het moment dat er vragen over de omgangsregels en -vormen zijn.

 

 

Wanneer neem je contact op met de vertrouwenscontactpersoon?

 

Er zijn diverse redenen om te praten met een vertrouwenscontactpersoon. Meestal omdat je iets meegemaakt hebt wat onprettig was of waarmee je niet goed weet om te gaan. Het kan ook zijn dat je iets bij anderen hebt bemerkt; ook dat kun je melden bij de vertrouwenscontactpersoon. 

Bij ongepast gedrag kun je denken aan pesten, discriminatie, doping of geweld (ook online) maar zeker ook grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bijvoorbeeld de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach vind je onprettig. 

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan: praat erover of meld het. Zoek je praktische tips voor preventie, vraag het! Samen zorgen we voor een veilige, eerlijke en plezierige sport voor iedereen.

 

 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

 

·       De vertrouwenscontactpersoon is de eerste ondersteuning en geeft advies. Alle leden kunnen rechtstreeks bij hem/haar terecht. Bij klachten die bij het bestuur, trainers of andere leden binnenkomen, zal altijd de vertrouwenscontactpersoon worden ingeschakeld.

·       De vertrouwenscontactpersoon luistert naar de klachten en problemen en zal nagaan of bemiddeling en informele afhandeling van de klacht mogelijk is. In samenspraak met de hulpvrager zullen te ondernemen stappen worden bepaald.

·       De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf ernstige klachten zoals seksuele intimidatie onderzoeken.

·       De vertrouwenscontactpersoon schakelt zo nodig ouders, bestuur of externe deskundigen in, in samenspraak met de hulpvrager. In eerste instantie zal de externe deskundige gevonden worden bij de Atletiekunie en/of NOC*NSF. Daar zijn opgeleide vertrouwenspersonen in dienst om het slachtoffer maar ook de beschuldigde bij te staan. De externe deskundige kan ook politie zijn.  In dat geval zal eventuele aangifte via een bestuurslid lopen. Na intern overleg zal het bestuur zo nodig een onderzoekscommissie aanstellen.

Wanneer er sprake is van seksuele intimidatie kun je ook rechtstreeks terecht bij het meldpunt van NOC*NSF.  Zij zijn er om je een antwoord te geven op eerste vragen, twijfels te bespreken en je kunt jouw verhaal aan ze vertellen. Het meldpunt is dagelijks bereikbaar: 0900-2025590.

 

Sinds januari 2018 ben ik met veel plezier lid van AV-Oss. Ik train meestal op de maandag en/of de donderdag avond en doe graag mee aan een loopevenement zoals de Zevenheuvelen loop of de Dam tot Dam loop. Vanuit mijn werk als 

 

Hoe neem ik contact op?

 

De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging is te bereiken via:

vcp@avoss78.nl

 

Met sportieve groet,

 

Joost van Erp

VCP