Baanreglement

De veiligheid en gezondheid voor de atleten en andere gebruikers staat voorop. Met onderstaande afspraken proberen we met ons allen een veilige en gezonde situatie te krijgen op en rond de atletiekbaan. 

 

 

Activiteit Locatie
Tempolopen 
op afstand en met richttijd 
Rondbaan 1 alle tempolopers  
Rondbaan 2 om elkaar in te halen 
Tempolopen 
waarbij de exacte afstand 
niet van belang is
Rondbanen 3 en 4 
Sprinten  Sprintbanen 3, 4, 5 (overleg met hordelopers)
Indien er alleen hardloopgroepen aanwezig zijn, worden baan 7 en 8 afgezet met pionnen en gebruikt voor sprints
Hordelopen  Sprintbanen 6, 7, 8 (overleg met sprinters) 
In‐ en uitlopen, herstellopen 
Wandelen / dribbelen tussen tempo's 
Rondbaan 5 en 6, gras binnen-buiten terrein,
talud, kunststof bij hoogspringbakken
Werpen  Kogelringen, discusring, gras binnenterrein 

Algemeen 

 • Zijn er meerdere groepen gelijktijdig aanwezig, dan maken de trainers onderling duidelijke afspraken met elkaar. Trainers spreken alleen eigen groepsleden aan of trainers van een andere groep over de handhaving van dit reglement, dus niet groepsleden van een andere groep.  
 • Iedere trainer draagt verantwoording over de veiligheid op de baan en in de krachtruimte.  
 • De doorgang naar het clubgebouw, kleedruimten, materiaalhok en krachtruimte dient vrij te blijven. Zorg dat de trainingsgroepen die staan te wachten op de aanvang van de training of bij een instructie voldoende ruimte vrijlaten voor anderen. 
 • Het is verboden om kauwgom of ander afval op de accommodatie achter te laten. Gebruik hiervoor de afvalbakken/‐containers. 
 • A.V. Oss'78 is een rookvrije vereniging. De rokende gebruikers en bezoekers van onze accommodatie verzoeken we vriendelijk doch dringend om buiten de omheining van onze accommodatie te roken. 
 • Bij constatering van lekkages, uitval van stroom (deels) of defecte apparaten dient dit te worden gemeld bij het klussenteam (formulieren in het postbakje klussenteam). Bij ernstige storingen het bestuur waarschuwen. 
 • Na afloop van de training zorgdragen voor: 
  • Opruimen van de gebruikte materialen. 
  • Uitschakelen van de veld‐, tribune‐ en binnenverlichting. 
  • Afsluiten van deuren en toegangspoort. 

Lopen 

 • De looprichting bij tempolopen is linksom.  
 • De looprichting bij in‐ en uitlopen is bij voorkeur rechtsom.  
 • De looprichting bij de sprintnummers wordt door de trainer bepaald 
 • Kijk bij het oversteken, in‐ of uitvoegen tijdens het lopen goed om je heen zodat je de lopers niet hindert. 
 • Wees je bewust van werpactiviteiten, ook al loop je op de rondbaan. 
 • Ontzie de rondbanen zoveel mogelijk door: 
  • Instructies buiten de banen te worden gegeven. 
  • Rekken en de beweeglijkheidsoefeningen buiten de baan 
 • Bij het lopen buiten de accommodatie is dragen van opvallende / reflecterende kleding verplicht; 

Werpen 

 • Indien er werpnummers plaatsvinden op het binnenterrein, dan mag dat deel niet gebruikt worden door anderen, ook niet om over te steken. 
 • Ben je met een werpnummer bezig, let op je omgeving. 

Krachttraining

Het rooster van de krachtruimte bepaalt welke reguliere trainingsgroep het eerste recht heeft voor het gebruik van de ruimte. Andere groepen/leden kunnen in overleg met de betreffende trainer eventueel gelijktijdig daar trainen. De krachtruimte wordt gebruikt onder begeleiding van een trainer. Leden mogen zelfstandig trainen als de trainer heeft gezorgd voor een schema en regelmatig controleert of het schema correct en veilig wordt uitgevoerd. 

Reglementen Overzicht