AV Oss 78

GEANNULEERD Algemene Ledenvergadering 24 maart 2020

UPDATE 15 Maart

In verband met de getroffen maatregelen rond het Coronavirus is de Algemene Ledenvergadering van 24 maart geannuleerd. Een nieuwe datum wordt pas bekend gemaakt nadat de maatregelen zijn ingetrokken en het weer veilig is om de accommodatie te openen. Op dit moment is dat na 6 april. Er zal opnieuw rekening worden gehouden met een minimale oproeptijd van 2 weken.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 24 maart en start om 20.30 uur. De uitnodiging hiervoor is met de agenda, de concept-notulen en actiepuntenlijst zijn naar de leden verstuurd. De financiële stukken worden op de avond zelf bekend gemaakt.

Lees meer
AV Oss 78

Nieuws sportief wandelen

Het gaat goed met de sportief wandelgroepen van A.V. OSS’78. Na de zomerstop hebben zich zoveel nieuwe wandelaars aangemeld dat er ook behoefte was aan extra begeleiding om de trainers te ondersteunen bij de wandeltrainingen. 

Lees meer
AV Oss 78

Nieuwe samenstelling Technische Commissie (TC)

Met Corina Knijnenburg, Ruud Scholte en Jan Toirkens heeft de Technische Commissie een nieuwe samenstelling. Met de gestage toenamen van het aantal leden en daarmee ook het aan trainers is - op voorspraak van de rrainers - er voor gekozen om de TC te verdelen. Corina is voor de jeugd het aanspreekpunt, Ruud voor de lopers en Jan voor de wandelaars. Voor alle technische zaken zijn zij het aanspreekpunt.

AV Oss 78

Wat willen leden eigenlijk?

Een lid van de vereninging komt met een doelstelling naar de website en is op zoek naar de snelste weg om zijn doel te vervullen.

Lees meer
AV Oss 78

Een nieuwe website

Het maken van een website voor een vereniging is moeilijk. Gelukkig heeft AllUnited jarenlange ervaring en kennis in het maken van websites voor verenigingen. Ook heeft AllUnited onderzoek gedaan naar hoe leden de website eigenlijk gebruiken. Wij maken het juist makkelijk voor verenigingen, en hebben de weg naar een succesvolle website voor u uitgestippeld.

Lees meer