AV Oss 78

Kermis Oss 2020

Zoals jullie gehoord, gelezen en gemerkt hebben is de Osse kermis vandaag gestart. Voorheen waren de parkeerterreinen bezet door de vrachtwagens en de caravans van de kermislieden. Dit jaar staan de attracties op de Rusheuvel, verdeeld over de gewone kermis en de kidskermis. Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn beide kermissen met hekken afgezet. De toegang tot de grote kermis en de uitgang van de kidskermis is precies op de toegangsweg naar onze accommodatie.

Met de organisatoren is nu afgesproken dat onze leden hun auto kunnen parkeren op het parkeerterrein naast korfbalvereniging DOT en de hockeyvereniging. Om te voorkomen dat onze leden alsnog via de toegangsweg moeten, hebben we besloten dat de toegang tot de atletiekbaan via de oude hoofdpoort gaat. Dat is de poort in de bocht bij de hoogspringmatten. Fietsen worden in overleg met de trainers op een aangewezen plek gestald. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je over de atletiekbaan fietst, hoe verleidelijk ook.

Deze maatregel geldt gedurende de Osse Kermis. Vanwege de veiligheid bij de afbraak geldt de maatregel ook dan.

Vind je de situatie onveilig vanwege Corona, meld dat bij je trainer. Dan kunnen wij als bestuur gepaste actie nemen.

Ga je naar de kermis? Veel plezier.

AV Oss 78

Algemene Ledenvergadering

Door COVID-19 moesten wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 maart jl annuleren. Als vereniging hebben we een wettelijke verplichting om een ALV te houden uiterlijk de 3e maand in het nieuwe kalenderjaar. De COVID-wet heeft deze verplichting opgeschort. Deze wet loopt tot 1 september en kan telkens met 2 maanden worden verlengd. Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat we de besluitvorming van het kabinet rond 1 september afwachten. Is het dan weer toegestaan, dan wordt op dat moment een ALV uitgeschreven voor een vergadering in het clubhuis. Wij houden u op de hoogte.

Het bestuur van A.V. Oss'78 

AV Oss 78

"Dank je wel"

Als bestuur willen wij al onze leden hartelijk bedanken.

Dank jullie wel dat jullie in deze COVID-19 periode jullie vereniging trouw zijn gebleven. Wij zijn er trots op dat we geen enkele afmelding hebben ontvangen als gevolg van het Coronavirus.

AV Oss 78

Vrijwilligersavond 10 oktober a.s.

Zaterdag 10 oktober staat de jaarlijkse A.V. OSS'78 VRIJWILLIGERSAVOND gepland. De COVID-19 maatregelen maken het nu nog niet mogelijk, maar we hopen dat de maatregelen zodanig versoepeld kunnen worden, dat we onze vrijwilligers ook dit jaar een leuke bedankavond kunnen bieden. Noteer de datum alvast. De uitnodiging wordt per e-mail later toegestuurd.

AV Oss 78

Nieuws sportief wandelen

Het gaat goed met de sportief wandelgroepen van A.V. OSS’78. Na de zomerstop hebben zich zoveel nieuwe wandelaars aangemeld dat er ook behoefte was aan extra begeleiding om de trainers te ondersteunen bij de wandeltrainingen. 

Lees meer
AV Oss 78

Nieuwe samenstelling Technische Commissie (TC)

Met Corina Knijnenburg, Ruud Scholte en Jan Toirkens heeft de Technische Commissie een nieuwe samenstelling. Met de gestage toenamen van het aantal leden en daarmee ook het aan trainers is - op voorspraak van de rrainers - er voor gekozen om de TC te verdelen. Corina is voor de jeugd het aanspreekpunt, Ruud voor de lopers en Jan voor de wandelaars. Voor alle technische zaken zijn zij het aanspreekpunt.

AV Oss 78

Wat willen leden eigenlijk?

Een lid van de vereninging komt met een doelstelling naar de website en is op zoek naar de snelste weg om zijn doel te vervullen.

Lees meer
AV Oss 78

Een nieuwe website

Het maken van een website voor een vereniging is moeilijk. Gelukkig heeft AllUnited jarenlange ervaring en kennis in het maken van websites voor verenigingen. Ook heeft AllUnited onderzoek gedaan naar hoe leden de website eigenlijk gebruiken. Wij maken het juist makkelijk voor verenigingen, en hebben de weg naar een succesvolle website voor u uitgestippeld.

Lees meer