Wedstrijd Organisatie Commissie

Door A.V.Oss’78 worden regelmatig wedstrijden georganiseerd. Op onze baan, in de bossen en op de weg. De organisatie van al deze wedstrijden is in handen van de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC). Zoals u begrijpt komt behoorlijk wat werk bij kijken. Zo moeten er per wedstrijd enkele tientallen juryleden zijn. 

De zo genoemde topjury (o.a. de wedstrijdleider, scheidsrechters, starter, microfonist) zorgt voor het verloop op de dag zelf op de baan. De overige WOC-leden zelf houden zich vooraf en tijdens de wedstrijd bezig met alle zaken achter de schermen:
- opbouwen van het wedstrijdveld;
- opstellen van het tijdschema, meestal chronoloog genoemd;
- inschrijven atleten;
- indelen in startgroepen;
- maken van jurylijsten;
- tijdregistratie en vaststellen volgorde binnenkomst;
- verwerken van de door de onderdeelscheidsrechter gecontroleerde uitslagen en publiceren daarvan op de wedstrijddag zelf en na de wedstrijd online op de website(s).

De jaarplanning van de wedstrijden verloopt ook via de WOC dus overleg op tijd met de WOC om niet voor verrassingen te komen staan. Ons WOC stemt de wedstrijden ook af binnen de regio, zodat we geen wedstrijden tegelijk hebben. Ook leidt de WOC vrijwilligers op tot juryleden. Vind je het leuk om faciliterend bezig te zijn met wedstrijden en letterlijk dichtbij atleten en prestaties te staan? Er is altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers. Voordat je mag jureren dient er eerst een basiscursus gevolgd te worden. Deze basiscursus, betaald door A.V.Oss’78, bestaat uit een 6-tal bijeenkomsten. U kent daarna alle atletiekregels. Naast dat het noodzakelijk is om de wedstijden in goede banen te leiden, kunt u ook andere atletiekwedstrijden lezen en begrijpen. Aansluitend kunt u via de Atletiekunie vervolgcursussen doen, ook betaald door A.V.Oss’78. Onze atleten vragen wij via deze weg ook om zich als jurylid aan te melden. De kennis van de reglementen helpt je zelf ook om een betere atleet te worden.

Sinds dit jaar bestaat de WOC uit vier personen Interesse? Neem contact op met Joop Gokke.