Aanpassing contributie 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 maart jongstleden heeft de vergadering ingestemd met een verhoging van de contributie met 10%, met terugwerkende kracht ingaande op 1 januari 2024. 

Een teruglopend ledenaantal in 2023 en de vaste lasten in combinatie met gestegen prijzen maken dat de vereniging inteert op de reserves. Daarbij staat de vereniging ook voor toekomstige investeringen die worden opgelegd vanuit World Athletics en daarmee ook door de Atletiekunie. Denk daarbij aan nieuwe eisen, gesteld aan aan de afmetingen van de polsstokhoogspringmat, de hoogspringmatten en de discuskooi. Investeringen die vroeg of laat moeten plaatsvinden. Daarnaast zal ook de belijning op onze atletiekbaan binnen 2 jaren moeten worden vernieuwd en moet de baan regelmatig worden gereinigd. 

Als vereniging gaan we acties opstarten om het ledenaantal weer op het niveau van voor corona te krijgen (500+ leden). Met de hulp van ieder lid moet het toch lukken om meer leden aan onze vereniging te binden. Als vereniging doen we dit samen, want "Samen zijn we A.V. Oss'78".

Ideeën om nieuwe leden te werven zijn welkom. Heb je een idee? Meld het je trainer of neem contact op met Ruud, Jos of Marco.

 

Nieuws Overzicht