Lid worden?

Lid worden bij A.V. Oss'78 gaat heel eenvoudig. Iedereen mag 4 trainingen geheel vrijblijvend met zijn eigen leeftijdsgroep meetrainen. Wel even melden bij een van de trainers. Bevalt het en wil je lid worden, vraag dan een inschrijfformulier aan de trainer of download het hier. Wil je tijdelijke lid worden? Download dan dit formulier. Het formulier lever je vervolgens binnen 1 week volledig ingevuld weer in bij je trainer of trainster. Daarna zorgen de ledenadministratie en de penningmeester voor de rest.

Wat kost het?
Voor de verschillende contributies verwijzen wij u naar onze aparte pagina.

Inschrijven
Nieuwe leden ontvangen van de trainer een inschrijfformulier. Er is een informatieblad over de vereniging verkrijgbaar bij de secretaris of bij de trainers. Na inlevering van het inschrijfformulier bij de trainer ontvangt u t.z.t. van de ledenadministratie een schriftelijke ontvangstbevestiging plus een opgave van de te innen contributie. Wilt u betalen via automatische incasso? Dan is het noodzakelijk dat u het volledig ingevulde formulier uitprint en ondertekent inlevert bij uw trainer. Nieuwe leden (voor zowel de Atletiekunie als de KWBN) betalen eenmalig entreegeld ter hoogte van € 7,00.

Opzegging van een lidmaatschap
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk via ledenadministratie@avoss78.nl . Per email is ook mogelijk. Afmelding gedaan voor 20 juni betekent beëindiging op 1 juli. In dat geval vindt er een restitutie plaats over betaalde jaarcontributie. Er vindt géén restitutie plaats over de afdracht aan de Atletiekunie. Voor beëindiging per 31 december moet uw opzegging vóór 20 december zijn ingediend. Er vindt geen restitutie plaats. Bent u te laat met afmelden, dan wordt de contributie geïnd. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging van de ledenadministratie plus een opgave van het eventueel terug te ontvangen contributiebedrag. Afmelden als lid via de trainer geldt niet als afmelding!!

Adreswijziging
Adreswijzigingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan ledenadministratie@avoss78.nl .

Trainingsgroep
Voor informatie over trainingscategorie waarin u valt, kunt u zich wenden tot een van de trainers, de secretaris of de ledenadministratie. De Atletiekunie werkt met leeftijdscategorieën. Aan de hand van deze tabel kunt u terugvinden onder welke categorie u valt. Dan kunt u op onze site de trainingstijden senioren, trainingstijden junioren en de contributie ook terugvinden.

Downloads:

Contributie Overzicht