Lid worden?

Lid worden bij A.V. Oss'78 gaat heel eenvoudig. Iedereen mag 4 trainingen geheel vrijblijvend met zijn eigen leeftijdsgroep meetrainen. Wel even melden bij een van de trainers. Bevalt het en wil je lid worden, vraag dan een inschrijfformulier aan de trainer of download het hier. Wil je tijdelijke lid worden? Download dan dit formulier. Het formulier lever je vervolgens binnen 1 week volledig ingevuld weer in bij je trainer of trainster. Daarna zorgen de ledenadministratie en de penningmeester voor de rest.

Lees meer

Contributie

De contributiebetaling kan geschieden:
- per jaar;
- per kwartaal.

Jaarbetaling is € 7,00 goedkoper dan kwartaalbetaling. Betaling geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier machtigt u de penningmeester tot het afschrijven van de contributie van uw bankrekening. De contributie wordt in principe aan het begin van ieder kwartaal zes maanden vooruit geïnd. Bij schriftelijke opzegging, dan wel per e-mail, naar de ledenadministrateur vervalt de machtiging.

Wilt u opzeggen? Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie (brief of e-mail). Denk er aan dat u voor 20 juni op moeten zeggen om uw lidmaatschap per 1 juli te laten stoppen en voor 20 december (was in 2020 voor 20 november) om met ingang van 1 januari geen lid meer te zijn. Bij opzegging wordt gekeken of er een gedeeltelijke terugbetaling van uw betaalde lidmaatschapsgelden plaats kan vinden. Terugbetaling van de afdracht aan de Atletiekunie wordt nooit terug betaald. Als vereniging dragen wij de afdracht volledig af aan de Atletiekunie.

Lees meer