AV Oss 78

Lid worden?

Lid worden bij A.V.Oss'78 gaat heel eenvoudig. Iedereen mag vier trainingen geheel vrijblijvend met zijn eigen leeftijdsgroep meetrainen. Wel even melden bij een van de trainers.
Bevalt het en wil je lid worden, vraag dan een inschrijfformulier aan de trainer of download het hier.
Wil je tijdelijke lid worden? Download dan dit formulier.
Het formulier lever je vervolgens binnen één week volledig ingevuld weer in bij je trainer of trainster. Daarna zorgen de ledenadministratie en de penningmeester voor de rest.

Lees meer
AV Oss 78

Contributie

Onze leden zijn de dragers van de vereniging. Wij hebben in principe geen andere inkomsten dan de inkomsten uit de contributie. De contributiegelden worden onder andere gebruikt voor de huur van de accommodatie, de aflossing van leningen, de trainersvergoedingen, verlichting, verwarming, onderhoud en materiaal/materieel.

De hoogte van de contributie van A.V.Oss'78 is mede gebaseerd op het aantal trainingen per week. Voor de wedstrijdatleten en de recreanten is het uitgangspunt 2 trainingen per week, ongeacht of u nu 1 of 2 trainingen in de week volgt. De wandelgroepen volgen 1 training per week. De hoogte van de contributie is daar ook op afgestemd. De contributie is opgebouwd uit een verenigingsdeel en een bondsdeel. Als lid van A.V.Oss'78 bent u automatisch ook lid van de Atletiekunie. Schrijft u zich in als wandelaar, dan zorgt de Atletiekunie voor aanmelding bij de KWBN. Bent u al lid van de KWBN, dan wordt dit door de bonden onderling afgestemd. U betaalt maar 1x het bondsdeel. Mensen die gebruik maken van het tijdelijke lidmaatschap worden niet ingeschreven bij de Atletiekunie!

De afdracht aan de Atletiekunie is verplicht. Dit is een vast bedrag per jaar. Het maakt daarbij niet uit of u zich aanmeldt op 1 januari of op 1 december; het bedrag blijft hetzelfde. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de categorie waarvoor u zich aanmeldt. De afdracht van de verenigingsbijdrage is wel naar rato.

Nieuwe leden betalen eenmalig €5,00 inschrijfgeld. U kunt bij inschrijving kiezen voor een jaarbetaling of een kwartaalbetaling. De kwartaalbetaling is €7,00 duurder dan de jaarbetaling. In het contributieoverzicht kunt u terugvinden wat de kosten zijn. De contributie gaat per automatische incasso. Bij de inschrijving tekent u daarvoor en vermeldt u uw bankgegevens. U tekent ook om eventuele reiskosten voor gezamenlijk vervoer naar wedstrijden en clubkleding via automatische incasso af te schrijven. Uiteraard ontvangt u daarvoor een factuur.

Het bestuur indexeert jaarlijks de contributiebedragen. Voor 2022 hebben wij de contributie met 2,2% geïndexeerd. Dit percentage is gelijk aan de indexering die de Unieraad van de Atletiekunie heeft doorgevoerd voor 2022.

 

 

Lees meer