Lid worden?

Lid worden bij A.V.Oss'78 gaat heel eenvoudig. Iedereen mag vier trainingen geheel vrijblijvend met zijn eigen leeftijdsgroep meetrainen. Wel even melden bij één van de trainers. Bevalt het en wil je lid worden, vul dan het digitale inschrijfformulier in (te vinden op de website (homepage), op het prikbord in de hal van het clubhuis of vraag het aan een trainer).

Wil je tijdelijke lid worden? Download dan dit formulier. Dit formulier lever je vervolgens binnen één week volledig ingevuld weer in bij je trainer of trainster. Daarna zorgen de ledenadministratie en de penningmeester voor de rest.

Wat kost het? 
Voor de verschillende contributies verwijzen wij u naar onze aparte pagina.

Inschrijven 
Nieuwe leden schrijven zich in door gebruik te maken van het digitale inschrijfformulier. Na verwerking van het inschrijfformulier ontvangt u van de leden-administratie een ontvangstbevestiging plus een opgave van de te innen contributie. Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld ter hoogte van €5,00.

Opzegging van een lidmaatschap 
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk via ledenadministratie@avoss78.nl. Afmelding gedaan voor 20 juni betekent beëindiging op 1 juli. In dat geval vindt er een restitutie plaats over betaalde jaarcontributie. Er vindt géén restitutie plaats over de afdracht aan de Atletiekunie. Voor beëindiging per 31 december moet uw opzegging vóór 20 december zijn ingediend. Er vindt geen restitutie plaats. Bent u te laat met afmelden, dan wordt de contributie geïnd. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging van de ledenadministratie plus een opgave van het eventueel terug te ontvangen contributiebedrag. Bij afmelding verzoeken wij u vriendelijk ook de reden(en) van afmelding aan te geven.

Afmelden als lid via de trainer geldt niet als afmelding!! 

Adreswijziging 
Adreswijzigingen of wijziging van telefoonnummer of e-mailadres dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan ledenadministratie@avoss78.nl .

Trainingsgroep
Voor informatie over de trainingscategorie waarin u valt, kunt u zich wenden tot een van de trainers, de secretaris of de ledenadministratie. De Atletiekunie werkt met leeftijdscategorieën. Aan de hand van deze tabel kunt u terugvinden onder welke categorie u valt. Dan kunt u op onze site de trainingstijden senioren, trainingstijden junioren en de contributie ook terugvinden.

Downloads:

Contributie Overzicht