Privacy Policy

A.V.Oss’78 hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van de privacyregels.

Door de Stichting AVG-verklaringen voor verenigingen is de AVG-verklaring van A.V. Oss'78 afgegeven.

Downloads: