Trainingen bij de jeugd

Trainingen
Iedere training bij de jeugd bestaat uit eenzelfde methodiek. Alle onderdelen worden behandeld in een cyclus van 6-8 trainingen. Bij slechte weeromstandigheden of specifieke trainingen voor wedstrijden vindt een aangepast programma plaats.

Iedere training bestaat uit een warming-up, onderdeel 1, onderdeel 2 en een coolingdown. We hebben er voor gekozen om per training 2 verschillende atletiekonderdelen te behandelen. Daarmee kunnen we niet in detail ingaan op technieken, maar is er wel sprake van een herhaling om de 3 weken, zodat de technieken ook sneller bekend en getraind raken. We werken dan ook gericht op een positieve ontwikkeling van de atleten.

Seizoenen en training
We kennen een outdoor- en indoorseizoen. Het outdoor seizoen (zomerseizoen) loopt van april t/m oktober. In het zomerseizoen trainen we altijd buiten en zijn ook alle wedstrijden buiten. In het winterseizoen gaan de pupillen vaak 1 training per week in de zaal, 1 training op de baan. In het winterseizoen zijn er indoorwedstrijden in de zaal, maar ook crosswedstrijden. A.V.Oss’78 organiseert zo al jaren de Geert Peters Crosscompetitie.

Voor de junioren zit het verschil in zomer- en winterseizoen voornamelijk in de wedstrijden op de baan of in de zaal. De baantrainingen in de winter worden dan veelal gebruikt om de technieken aan te leren en/of te verbeteren. Ook wordt dan de conditie op peil gehouden. De crosscompetities zijn ook voor de junioren een goede manier om de conditie te testen.

Afmelden voor trainingen
De trainers staan er voor de atleten. Zij vinden het van belang om te weten of je komt, zodat ze weten hoeveel atleten ze mogen verwachten. Het is je eigen verantwoording of je wel of niet komt. Houd er echter wel rekening mee dat de trainers niet veel tijd hebben om de basistechnieken te herhalen. Mocht je niet kunnen komen op een training, meld je dan tijdig af! Bij voorkeur al tijdens de voorgaande training. Een Whatsappje is snel gestuurd.

Slecht weer
Bij winterse omstandigheden (zware sneeuw, ijsvorming) en bij hevig noodweer vervallen de baantrainingen. De zaaltrainingen gaan wel gewoon door.

Tijdig aanwezig bij trainingen
Bij de atleten is bekend hoe laat de trainingen starten. We willen op tijd starten met de gezamenlijke warming-up. Zoals gezegd is de warming-up nodig om blessures te beperken. Daarnaast is het voor de trainers belangrijk om te weten hoeveel atleten er zijn. Het programma kan hier dan nog op worden afgestemd.

De afspraak is dat de atleten minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. In samenspraak met de betreffende trainer kunnen overigens afwijkende afspraken worden gemaakt.

Extra trainingen
Zoals bij iedere sport zijn er kinderen die meer aanleg hebben voor de atletiek of atletiekonderdelen dan andere kinderen. Van belang is te weten dat de trainers weten dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau een topprestatie levert en de trainers helpen om die prestaties te verbeteren.

Er zijn kinderen die veel beter presteren en die extra training nodig hebben om nog beter te presteren, maar die extra training ook nodig hebben om het plezier in de sport te houden. Die kinderen worden door de trainers uitgenodigd om een extra training te volgen. Andere kinderen kunnen hier niet aan meedoen.

Trainen en vakanties
In de schoolvakanties zijn er geen trainingen. Gedurende de zomervakantie gaan trainingen in afgeslankte vorm door. Ouders en kinderen worden hierover via de trainers op de hoogte gehouden.

Atletiekonderdelen
Het leuke van atletiek is dat het woord "atletiek" in feite een verzamelnaam is van verschillende onderdelen met hun eigen specifieke technieken. Toch vertonen al deze onderdelen een samenhang, omdat de specifieke trainingsvormen voor meerdere onderdelen gebruikt/benut kunnen worden: een goede loophouding is nodig voor sprint, lange(re) afstanden en springen. 

Deze atletiekonderdelen verdelen we in drie categorieën: lopen, springen en werpen.

 

Categorie U12 - U10 - U9 - U8 
(Pupillen)
U20 - U18 - U16 - U14 
(Junioren)
 LopenSprint 40/60 meter

Estafette 4x40/60m

Sprint 60/80/100 meter
Middenlang 800/1000/1500m
Estafette 4x60/80/100m
Horden 60/80/100m
Categorie U12 - U10 - U9 - U8 
(Pupillen)
U20 - U18 - U16 - U14 
(Junioren)
SpringenVerspringen
Hoogspringen

Verspringen
Hoogspringen
Hinkstapspringen*
Polsstokhoogspringen*
Categorie U12 - U10 - U9 - U8 
(Pupillen)
U20 - U18 - U16 - U14 
(Junioren)
WerpenBalwerpen
Kogelstoten

Speerwerpen
Kogelstoten
Discuswerpen
Kogelslingeren*

  *  deze onderdelen worden pas bij wedstrijden gehouden vanaf de junioren U18 of U20